Slaapstraat Utrecht

Een zorgprogramma dat huisartsen faciliteert bij de aanpak van slaapproblemen

Lees ons verhaal

Wat getallen op een rijtje

Bed

Slechts 1/4 van de mensen met slaapproblemen gaat ermee naar de huisarts.

Weegschaal

Elk jaar krijgen Utrechters samen 250 kilo benzodiazepines voorgeschreven.

Tweede lijn

Per jaar worden meer dan 1.000 patiënten met slaapproblemen doorverwezen naar de tweedelijnszorg.

Een nieuwe aanpak

  • kennis over slaapproblemen uit de tweede lijn naar de eerste lijn halen;
  • tijdrovende tweedelijnsdiagnostiek binnen de huisartspraktijk mogelijk maken met behulp van de slaapmeetweek;
  • een rijker palet aan behandelopties eenvoudig toegankelijk maken.

Facilitering van diagnose en behandeling dicht bij huis

Eerst kennis verwerven

Volg met de praktijkmedewerkers een training over slaap. Samen leert u meer over de inhoud en implementatie van Slaapstraat en maakt u afspraken voor de toepassing in de praktijk.

Welkom bij de Slaapstraat training

Slaapstraat training

Dan goede diagnostiek

Tijdens de slaapmeetweek krijgt de patiënt een activity tracker (een geavanceerde stappenteller) en een slaapdagboek mee en vult een vragenlijst in. De verzamelde data en de tijdens de training opgedane kennis stellen de huisarts in staat een specifieke diagnose te stellen.

Diagnostiek

Tot slot adequate behandeling

In een vervolggesprek wordt door de huisarts een passende interventie voorgesteld aan de patiënt. De verzamelde gegevens uit de slaapmeetweek vormen hiervoor het vertrekpunt. Voorbeelden van interventies zijn cognitieve therapie, e-health, slaapoefentherapie, medicatie en gesprekken met de POH GGZ. Uiteraard wordt er in complexe situaties of bij fysieke oorzaken, zoals ernstige OSAS, doorverwezen naar de tweede lijn.

Adequate behandeling

Op basis van de verzamelde gegevens uit de slaapmeetweek wordt een passende interventie voorgesteld

Een wandeling door de Slaapstraat

Signalering huisartsof POH GGZIn de spreekkamer wordt een slaapprobleemgesignaleerd. 1 Instructie assistenteDe assistente geeft uitleg over de slaapmeetweek en instrueert de patiënt. 2 Slaapmeetweek patiëntAan de hand van een activity tracker, een slaapdagboek en een vragenlijst wordt alle noodzakelijke informatie verzameld. 3 Diagnose & beleids-plan huisartsMet de verzamelde infor-matie stelt de huisarts samen met de patiënt een behandelplan op en ver-wijst zo nodig. 4 Signalering huisartsof POH GGZIn de spreekkamer wordt een slaapprobleemgesignaleerd. 1 Instructie assistenteDe assistente geeft uitleg over de slaapmeetweek en instrueert de patiënt. 2 Slaapmeetweek patiëntAan de hand van een activity tracker, een slaapdagboek en een vragenlijst wordt alle nood-zakelijke informatie verzameld. 3 Diagnose & beleids-plan huisartsMet de verzamelde infor-matie stelt de huisarts samen met de patiënt een behandelplan op en verwijst zo nodig. 4

Een initiatief en samenwerking van

Sluit u zich ook aan?

We bieden een training aan die u verder helpt met het implementeren van Slaapstraat in uw praktijk. Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op.

Bekijk onze training