Over ons

Het plan voor Slaapstra­at ontstond in 2016 op initiatief van verschillende Utrechtse zorgverleners. In samenwerking met de Hersenstichting ging Slaapstraat Utrecht in 2017 van start. De Hersenstichting ondersteunde in 2018 nogmaals het initiatief inhoudelijk en financieel. Ons gezamenlijke doel is om Slaapstraat landelijk te implementeren.
In 2019 focust Slaapstraat zich met name op uitbreiding in de regio Utrecht.

Het programma
Het zwaartepunt van dit zorgprogramma is de geaccrediteerde Slaapstraat Training. Deze training is met name gericht op de huisarts en biedt verdiepende kennis omtrent slaapfysiologie en -stoornissen. We bespreken hoe de huisarts een goede diagnose kan stellen en de zorgverleners krijgen inzicht in behandelmethodes. De training is het startpunt voor implementatie in de eigen huisartsenpraktijk.

Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met PodiumT een theatertalkshow om (eventueel voorafgaand aan de training) de awareness omtrent slaap in de regio te kunnen verhogen.

Team Slaapstraat
Het projectteam in Utrecht draagt bij aan de implementatie van het zorgprogramma door heel Nederland. We spreken bijvoorbeeld op symposia of komen het zorgprogramma toelichten bij een gesprek tussen eerste en tweede lijn. Een lokale Slaapstraat vraagt een nauwe samenwerking tussen huisarts, apotheker en POH-GGZ. En bij voorkeur ook met de dichtstbijzijnde slaappoli.

Experts
Slaapstraat werkt volgens de NHG-standaard.

Somnologen dr. Oscar Vogels en dr. Laurien Teunissen van het St. Antonius Ziekenhuis en dr. Ingrid Verbeek van het Expertisecentrum Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe zijn nauw betrokken bij dit project.

Resultaat
De huisartsen die inmiddels een tijdje met de Slaapstraat methodiek werken zijn zeer positief. Zij merken op dat het een investering vraagt die vaak loont en de moeite waard is.


 

Onderzoek
In 2018 – 2019 wordt er een effectstudie gedaan naar het implementeren van de methodiek van Slaapstraat.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team vanuit de Vrije Universiteit en de UVA.

prof. dr. Annemieke van Straten – projectleider
dr. Jaap Lancee – co-projecteider UvA
dr. Pauline Slottje – huisartsgeneeskunde
drs. Tanja van der Zweerde – promovendus
drs. Nienke van Keulen – junior onderzoeker

Er zijn huisartspraktijken in vijf regio’s over het land die met een subsidie van de Hersenstichting getraind zijn en deelnemers leveren voor deze studie.

Voor meer informatie over de subsidie en het onderzoek kunt u contact opnemen met:
Els van der Rhee,
evanderrhee@hersenstichting.nl
070 – 302 4816

 

Een initiatief en samenwerking van