Over Ons

Ontstaansgeschiedenis

Het plan voor Slaapstra­at ontstond in 2016 op initiatief van verschillende Utrechtse zorgverleners. In samenwerking met de Hersenstichting ging Slaapstraat Utrecht in 2017 van start. De Hersenstichting ondersteunde in 2018 nogmaals het initiatief inhoudelijk en financieel. Ons gezamenlijke doel is om Slaapstraat landelijk te implementeren.
In 2019 focust Slaapstraat zich met name op uitbreiding in de regio Utrecht.

Het programma

Het zwaartepunt van dit zorgprogramma is de geaccrediteerde Slaapstraat Training. Deze training is met name gericht op de huisarts en biedt verdiepende kennis omtrent slaapfysiologie en -stoornissen. We bespreken hoe de huisarts een goede diagnose kan stellen en de zorgverleners krijgen inzicht in behandelmethodes. De training is het startpunt voor implementatie in de eigen huisartsenpraktijk.
Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met PodiumT een theatertalkshow om (eventueel voorafgaand aan de training) de awareness omtrent slaap in de regio te kunnen verhogen.

Team Slaapstraat

Het projectteam in Utrecht draagt bij aan de implementatie van het zorgprogramma door heel Nederland. We spreken bijvoorbeeld op symposia of komen het zorgprogramma toelichten bij een gesprek tussen eerste en tweede lijn. Een lokale Slaapstraat vraagt een nauwe samenwerking tussen huisarts, apotheker en POH-GGZ. En bij voorkeur ook met de dichtstbijzijnde slaappoli.

Experts

Slaapstraat werkt volgens de NHG-standaard. Somnologen dr. Oscar Vogels en dr. Laurien Teunissen van het St. Antonius Ziekenhuis en dr. Ingrid Verbeek van het Expertisecentrum Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe zijn nauw betrokken bij dit project.

Resultaat

De huisartsen die inmiddels een tijdje met de Slaapstraat methodiek werken zijn zeer positief. Zij merken op dat het een investering vraagt die vaak loont en de moeite waard is.

 

Leerslapen

Samen met Kempenhaeghe, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Hersenstichting, heeft Slaapstraat meegewerkt aan de ontwikkeling van het platform Leerslapen. Leerslapen is een online platform voor zorgprofessionals met handvatten voor de behandeling van patiënten met chronische slapeloosheid (insomnie). Het platform is bedacht om verwijzers laagdrempelig meer kennis over slaapproblemen bij te brengen, zodat men beter in staat is om een diagnose te stellen en zelf een niet-medicamenteuze behandeling in te zetten.

Een initiatief en samenwerking van