Theater Talkshow

Ook in uw regio?

Duur

Avondvullend

Locatie

Bij u in de regio

Wilt u het thema slaap in de regio op de agenda zetten? Organiseer een Slaapstraat TheaterTalkshow en ga met andere zorgverleners in de regio in gesprek. Het biedt een kans om met zowel eerste als tweedelijns zorgverleners de huidige werkwijze rondom slaapproblemen en de behandeling ervan eens onder de loep te nemen. Ook legt de theatertalkshow goed bloot hoe urgent het is om in de eerste lijn meer oog te krijgen voor slaapproblemen.

De theatertalkshow kan ook goed dienen als kick-off voor het implementeren van de Slaapstraat over meerdere praktijken in de regio.

Bekijk hier een trailer van de TheaterTalkshow #Slaap:

Uw regio aanmelden